اپلیکیشن ساز گلوری
ماژول اخبار چیست؟ و چه کاربردی داره؟
آموزش ها کار با پنل اپلیکیشن ساز ماژول ها

ماژول اخبار چیست؟ و چه کاربردی داره؟

یکی از کاربردی ترین و بهترین افزونه های اپلیکیشن ساز گلوری همین افزونه اخبار است درست است کع اسم این افزونه اخبار است ولی در اصلی این افزونه کاربرد فراوانی برای قرار دادن محتوای آنلاین در اپلیکیشن است

**این افزونه آنلاین می باشد

نوشتن نظر