ورود و ثبت نام

dddd

[vc_row css=”.vc_custom_1573115613030{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 120px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 40px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 35px !important;border-left-color: #e2e5ef !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e2e5ef !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e2e5ef !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e2e5ef !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 10px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1573115613032{margin-bottom: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573115613034{margin-bottom: 50px !important;padding-bottom: 0px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573115613036{margin-right: 5px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 5px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis” style=”icon_right” style_tablet=”icon_top” title=”تحلیل داده” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574711000016{padding-bottom: 20px !important;}”]برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی[/rb_sc_service][/vc_column][vc_column width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-data” style=”icon_right” style_tablet=”icon_top” title=”تحلیل وب” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574710965044{padding-bottom: 20px !important;}”]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/rb_sc_service][/vc_column][vc_column width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116643927{padding-bottom: 40px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-startup-a” style=”icon_right” style_tablet=”icon_top” title=”ارتقاء رسانه” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_margins=”-6px 0px 2px 0px” shape_gradient_1=”#ffaf00″ shape_gradient_2=”#ff6849″ icon_color=”#3e4a59″ title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff6849″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ[/rb_sc_service][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1571655786799{padding-top: 200px !important;}” offset=”vc_col-md-5″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571655786809{padding-top: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1571655786807{padding-top: 50px !important;}”][rb_sc_text subtitle=”رشد” subtitle_pos=”above” title=”کارشناش بازاریابی آنلاین” button_title=”ادامه مطلب” show_divider=”1″ customize_size=”1″ subtitle_size=”14px” subtitle_lh=”14px” title_size=”40px” title_margin=”62px” button_size=”small” button_margin=”30px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ button_type=”simple” customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.[/rb_sc_text][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-7″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561454984197{margin-top: 40px !important;}”][rb_sc_icons_wheel style=”hexagon” autoplay=”1″ customize_size=”1″ shape_size=”145px” icons_size=”70px” icon_gradient_1=”#47dac2″ icon_gradient_2=”#47dac2″ active_icon_gradient_1=”#ffffff” active_icon_gradient_2=”#ffffff” active_shape_gradient_2=”#ffaf02″ icon_shape_bg=”#ffffff” subtitle_color=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ circle_color=”#d6d6db” customize_size_mobile=”1″ shape_size_mobile=”80px” icons_size_mobile=”36px” values=”%5B%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-trophy%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%22%2C%22description%22%3A%22%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%5Cn%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-research%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%22%2C%22description%22%3A%22%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%5Cn%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-promotion%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B5%D9%88%D8%AA%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%22%2C%22description%22%3A%22%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%5Cn%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-presentation%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D8%A6%D9%88%22%2C%22description%22%3A%22%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%5Cn%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-security%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%22%2C%22description%22%3A%22%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%5Cn%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22icon_lib%22%3A%22rb_flaticons%22%2C%22icon_rb_flaticons%22%3A%22flaticon-banner%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B1%D8%B4%D8%AF%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22description%22%3A%22%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%5Cn%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” bg_position=”top” particles=”1″ particles_width=”420px” particles_height=”100%” particles_hide=”1500″ particles_start=”top_right” particles_speed=”3″ particles_size=”80″ particles_count=”0.5″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1573116234489{margin-top: -90px !important;padding-top: 100px !important;padding-bottom: 115px !important;background-image: url(https://gloryapp.ir/n/wp-content/uploads/2019/10/01_1-1.png?id=3735) !important;}” particles_image=”53″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116234494{padding-top: 1px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562651321407{margin-top: 70px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” speed=”700″ customize_align_portrait=”1″ image=”17″ custom_styles_landscape=”.vc_custom_1573116295249{padding-top: 100px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116295252{padding-top: 0px !important;}”][/vc_column][vc_column bg_position=”bottom” animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1573116350363{padding-top: 290px !important;padding-left: 80px !important;}” offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-6″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573116350366{padding-top: 70px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116350368{padding-top: 50px !important;padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_text subtitle=”ویژگی” subtitle_pos=”above” title=”ویژگی های با ارزش
برای بازاریابی دیجیتال” show_divider=”1″ customize_size=”1″ subtitle_size=”14px” subtitle_lh=”14px” title_size=”40px” title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.[/rb_sc_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1570451966478{padding-top: 26px !important;}”][vc_column_inner width=”1/6″ offset=”vc_col-xs-12″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/5″ css=”.vc_custom_1571656252419{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #d8dbde !important;border-right-style: solid !important;}” offset=”vc_col-xs-6″][rb_sc_milestone title=”پروژه های موفق” count=”142″ symbol=”k” customize_align=”1″ customize_size=”1″ count_size=”40px” title_size=”17px” main_shape_gradient_1=”#f89516″ main_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_shape_gradient_1=”#f89516″ icon_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_gradient_1=”#3e4a59″ icon_gradient_2=”#3e4a59″ number_gradient_1=”#ffaf00″ number_gradient_2=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ alignment_mobile=”center”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”2/5″ css=”.vc_custom_1571656243539{padding-left: 40px !important;}” offset=”vc_col-xs-6″][rb_sc_milestone title=”مشتریان راضی” count=”1859″ symbol=”” customize_align=”1″ customize_size=”1″ count_size=”40px” title_size=”17px” main_shape_gradient_1=”#f89516″ main_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_shape_gradient_1=”#f89516″ icon_shape_gradient_2=”#ff6b46″ icon_gradient_1=”#3e4a59″ icon_gradient_2=”#3e4a59″ number_gradient_1=”#ffaf00″ number_gradient_2=”#ffaf00″ title_color=”#3e4a59″ customize_align_portrait=”1″ alignment_portrait=”center” customize_align_mobile=”1″ alignment_mobile=”center”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” particles=”1″ particles_width=”50%” particles_height=”100%” particles_size=”70″ particles_count=”2″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1570451116272{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 14px !important;background-image: url(https://gloryapp.ir/n/wp-content/uploads/2019/10/01_2.png?id=3722) !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1570451116273{padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570451116275{padding-top: 0px !important;}” particles_image=”3650″][vc_column width=”1/2″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570451123601{padding-top: 130px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” image=”3374″][/vc_column][vc_column width=”1/2″ animation_load=”grow_left” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1565241664543{padding-top: 80px !important;padding-right: 50px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1565241664549{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_text title=”استراتژی بازاریابی” button_title=”طرح خود را بسازید” show_divider=”1″ customize_size=”1″ title_margin=”62px” button_margin=”41px” custom_title_color=”#ffffff” custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color=”rgba(255,255,255,0.8)” custom_font_color_hover=”#ffffff” custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ button_type=”custom” btn_font_color=”#ffffff” btn_font_color_hover=”#3e4a59″ btn_bg_color=”#ffaf00″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.[/rb_sc_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1570451450239{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 140px !important;background-image: url(https://gloryapp.ir/n/wp-content/uploads/2019/10/01_3.png?id=3727) !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1570451450244{padding-top: 0px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561460275485{padding-top: 120px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” customize_align_portrait=”1″ image=”69″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ css=”.vc_custom_1561460301441{padding-top: 40px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1561460301444{padding-bottom: 30px !important;}”][rb_sc_text subtitle=”دپارتمان بازاریابی” title=”ساختارما” button_title=”ارتباط با دپارتمان” show_divider=”1″ customize_size=”1″ title_margin=”62px” button_margin=”41px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#3e4a59″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#9fa5ae” divider_color=”#ffaf00″ button_type=”custom” btn_font_color=”#ffffff” btn_font_color_hover=”#3e4a59″ btn_bg_color=”#ffaf00″ btn_bg_color_hover=”#ffffff” btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ customize_align_mobile=”1″ module_alignment_mobile=”center” customize_size_mobile=”1″ title_size_mobile=”30px”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

تحلیل وب
تحلیل داده
بررسی

[/rb_sc_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1570451298591{padding-top: 55px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1562653222525{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653222529{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653222531{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-target” title=”دپارتمان
بازاریابی” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1574711841970{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1574711841982{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1574711841989{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574711841995{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ css=”.vc_custom_1562653255330{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653255334{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653255337{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis-1″ title=”دفتر تحلیلی” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1574711821289{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1574711821301{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1574711821307{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574711821313{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”180″ css=”.vc_custom_1570452115159{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1570452115166{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1570452115168{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-customer-review” title=”خدمات
مشتریان” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ title_size_portrait=”17px” title_lh_portrait=”22px” customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1574711755963{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1574711755975{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1574711755981{padding-top: 38px !important;padding-bottom: 38px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574711755986{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”260″ css=”.vc_custom_1562653319231{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1562653319235{padding-right: 5px !important;padding-left: 5px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653319237{padding-right: 15px !important;padding-left: 15px !important;}”][rb_sc_extended_service style=”hexagon” icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-digital-marketing” title=”حق چاپ نویس” button_title=”” customize_size=”1″ icon_size=”80px” title_lh=”22px” title_mt=”20px” background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” icon_gradient_1=”#1ed2b4″ icon_gradient_2=”#1ed2b4″ icon_hover_gradient_1=”#ffffff” icon_hover_gradient_2=”#ffffff” bg_shape_gradient_1=”#ffaf00″ bg_shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_shape_gradient_1=”#ffaf00″ icon_shape_gradient_2=”#ff9a16″ main_color=”#3e4a59″ main_color_hover=”#ffffff” accent_color=”#ff6849″ accent_color_hover=”#ff9a16″ customize_size_landscape=”1″ icon_size_landscape=”68px” customize_size_portrait=”1″ customize_size_mobile=”1″ icon_size_mobile=”80px” custom_styles=”.vc_custom_1574711495508{padding-top: 72px !important;padding-bottom: 73px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1574711495520{padding-top: 58px !important;padding-bottom: 58px !important;}” custom_styles_portrait=”.vc_custom_1574711495526{padding-top: 48px !important;padding-bottom: 48px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1574711495531{margin-bottom: 30px !important;}”][/rb_sc_extended_service][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557319146831{padding-bottom: 100px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][rb_sc_text title=”تیم اجرایی” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ff6849″ custom_font_color_hover=”#ff6849″ custom_font_list_markers=”#ff6849″ divider_color=”#ffaf00″ customize_align_portrait=”1″ module_alignment_portrait=”center”][/rb_sc_text][rb_sc_our_team columns=”4″ total_items_count=”4″ items_pp=”4″ thumb_size=”medium” hide_meta=”1″ team_hide_meta=”,experience,email,phone,biography,info” titles_color=”#3e4a59″ links_color=”#a2a7ad” text_color=”#747b84″ socials_color=”#c2c7d3″ socials_hover_color=”#ff6849″ background_color=”#ffffff” shadow_color=”rgba(16,1,148,0.18)” custom_styles=”.vc_custom_1571230665189{padding-top: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” bg_position=”top” bg_size=”contain” particles=”1″ particles_width=”25%” particles_height=”100%” particles_hide=”1200″ particles_size=”90″ particles_count=”1″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572869822681{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 140px !important;background-image: url(https://gloryapp.ir/n/wp-content/uploads/2019/10/01_5.png?id=3749) !important;}” particles_image=”802″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572869822686{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1572869822683{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column][rb_sc_text title=”محصولات” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″][/rb_sc_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1570449061462{padding-top: 25px !important;}”][vc_column_inner width=”1/3″][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-online” icon_shape=”hexagon” title=”تبلیغات متنی” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/rb_sc_service][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-analysis-1″ icon_shape=”hexagon” title=”تحلیل داده” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″ custom_styles=”.vc_custom_1574712102302{padding-top: 50px !important;}”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/rb_sc_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571906426946{margin-top: 50px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-target-1″ icon_shape=”hexagon” title=”تبلیغات هدفمند” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/rb_sc_service][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-unlink” icon_shape=”hexagon” title=”لینک بیلدینگ” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″ custom_styles=”.vc_custom_1574712075193{padding-top: 50px !important;}”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/rb_sc_service][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571906431729{margin-top: 50px !important;}”][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-laptop” icon_shape=”hexagon” title=”تحلیل وب” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/rb_sc_service][rb_sc_service icon_lib=”rb_flaticons” icon_rb_flaticons=”flaticon-promotion” icon_shape=”hexagon” title=”ارتقاء رسانه” button_title=”ادامه مطلب” customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margins=”24px 0px 30px 0px” shape_gradient_1=”#ff9a16″ shape_gradient_2=”#ff9a16″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ divider_color=”#3e4a59″ text_color_hover=”#ff9a16″ button_color=”#3e4a59″ button_arrow_color=”#ff9a16″ custom_styles=”.vc_custom_1574712053604{padding-top: 50px !important;}”]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/rb_sc_service][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner content_placement=”top” css=”.vc_custom_1565942673873{padding-top: 130px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1572870157119{margin-bottom: 40px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”عضویت” background_color=”#ffffff” text_color=”#242c34″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”ضروری” currency=”تومان” price=”29″ price_desc=”/ماهانه”]۵+ کاربر

۵۰ اعضای تیم

ایمیل های نامحدود

مدیرت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

تست دوطرفه[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870162931{margin-top: 15px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”عضویت” highlighted=”1″ background_color=”#ffffff” text_color=”#ffffff” divider_color=”#ffaf00″ label_bg=”” btn_font_color=”#644bd1″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”#ffffff” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#644bd1″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffffff” button_gradient_2=”#ffffff” button_hover_gradient_1=”#ffaf00″ button_hover_gradient_2=”#ffaf00″ title=”پایه” currency=”تومان” price=”49″ price_desc=”/ماهانه” image=”100″]20+ کاربر

۲۰۰ اعضای تیم

ایمیل های نامحدود

مدیرت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

تست دوطرفه[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”180″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ css=”.vc_custom_1573116456610{margin-bottom: 20px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116456615{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 15px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”عضویت” background_color=”#ffffff” text_color=”#3e4a59″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”اولترا” currency=”تومان” price=”69″ price_desc=”/ماهانه”]۵۰+ کاربر

۵۰۰ اعضای تیم

ایمیل های نامحدود

مدیرت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

تست دوطرفه[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″ animation_delay=”260″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-md-3″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1573116515821{margin-top: 15px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1573116515823{margin-top: 40px !important;}”][rb_sc_pricing_plan button_title=”عضویت” background_color=”#ffffff” text_color=”#3e4a59″ divider_color=”#ffaf00″ btn_font_color=”#242c34″ btn_font_color_hover=”#ffffff” btn_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” btn_bg_color_hover=”#ffaf00″ btn_border_color=”#ffaf00″ btn_border_color_hover=”#ffaf00″ button_color=”#242c34″ button_hover_color=”#ffffff” button_gradient_1=”#ffaf00″ button_gradient_2=”#ff6849″ button_hover_gradient_1=”#0dc4a8″ button_hover_gradient_2=”#4f66db” title=”پریمیوم” currency=”تومان” price=”99″ price_desc=”/ماهانه”]۱۰۰+ کاربر

۹۰۰ اعضای تیم

ایمیل های نامحدود

مدیرت مجوزها

پشتیبانی توسعه دهنده

تست دوطرفه[/rb_sc_pricing_plan][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” particles=”1″ particles_width=”25%” particles_height=”100%” particles_hide=”1200″ particles_start=”top_right” particles_size=”90″ particles_count=”1″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572869834308{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #fcfdfe !important;}” particles_image=”802″ custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572869834312{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 80px !important;}”][vc_column animation_load=”fade_bottom” animation_duration=”500″][vc_row_inner][vc_column_inner][rb_sc_text title=”آخرین بروز رسانی” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” customize_size=”1″ title_margin=”62px” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ff6849″ custom_font_color_hover=”#ff6849″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″][/rb_sc_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1571656799750{padding-top: 10px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1571656799766{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner][rb_sc_blog post_tax=”category” post_category_terms=”strategy” layout=”3″ thumb_size=”large” enable_carousel=”1″ post_hide_meta_override=”1″ post_hide_meta=”author” total_items_count=”4″ items_pp=”4″ chars_count=”80″ more_btn_text=”ادامه مطلب” hover_animate=”1″ background_color=”#ffffff” title_color=”#3e4a59″ accent_color=”#ffaf00″ meta_color=”#3e4a59″ date_color=”#3e4a59″ date_background=”#ffffff” active_dot=”#ffaf00″ arrows_color=”#3e4a59″ btn_font_color=”#3e4a59″ btn_border_color=”#e2e2e2″ btn_arrow_color=”#ffaf00″ btn_background=”#ffffff” date_gradient_1=”#ffffff” date_gradient_2=”#ffffff” category_bg=”#eef1fd” category_color=”#3e4a59″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” equal_height=”yes” bg_rb_color=”gradient” rb_gradient_color_from=”#238fd3″ rb_gradient_color_to=”#1fd2b5″ rb_gradient_opacity=”100″ particles=”1″ particles_width=”100%” particles_height=”100%” particles_start=”bottom_left” particles_size=”80″ particles_count=”5″ particles_shape=”image” particles_mode=”bounce” css=”.vc_custom_1572870287778{margin-bottom: -100px !important;padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}” particles_image=”63″ custom_styles_portrait=”.vc_custom_1572870287781{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 50px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870287782{padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/3″ hide_bg_portrait=”1″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ animation_delay=”90″ css=”.vc_custom_1562653862300{padding-top: 60px !important;}” offset=”vc_col-lg-5 vc_hidden-sm” custom_styles_landscape=”.vc_custom_1562653862303{padding-top: 105px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1562653862307{padding-top: 0px !important;}”][rb_sc_image bg_hover=”3d” max_tilt=”12″ perspective=”1500″ speed=”400″ image=”3376″][/vc_column][vc_column bg_size=”contain” customize_bg_mobile=”1″ bg_size_mobile=”custom” custom_bg_size_mobile=”170%” hide_bg_mobile=”1″ animation_load=”fade_left” animation_duration=”500″ css=”.vc_custom_1572870312247{padding-top: 20px !important;padding-right: 157px !important;padding-bottom: 120px !important;padding-left: 157px !important;background-image: url(https://gloryapp.ir/n/wp-content/uploads/2019/10/01_4.png?id=3733) !important;}” offset=”vc_col-lg-7 vc_col-md-8 vc_col-xs-12″ custom_styles_landscape=”.vc_custom_1572870312248{padding-right: 140px !important;padding-bottom: 85px !important;padding-left: 140px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1572870312251{margin-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;}”][rb_sc_text title=”ثبت درخواست” show_divider=”1″ customize_align=”1″ module_alignment=”center” custom_title_color=”#3e4a59″ custom_subtitle_color=”#ffaf00″ custom_font_color_hover=”#ffaf00″ custom_font_list_markers=”#ffaf00″ divider_color=”#ffaf00″ customize_size_landscape=”1″ title_size_landscape=”36px” custom_styles=”.vc_custom_1575028754110{padding-top: 100px !important;}” custom_styles_mobile=”.vc_custom_1575028754129{padding-top: 25px !important;}”]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز می باشد.[/rb_sc_text][/vc_column][/vc_row]